Anunt organizare examen

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS

SCOALA GIMNAZIALA GOTTLOB

 

Nr. inregistrare 766 din  20.06.2019

A N U N T

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI  PENTRU PROMOVAREA INTR-O FUNCTIE PENTRU CARE ESTE PREVAZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR

Avand in vedere:

-      pprevederile art. 41 (4) din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarie ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45;

-          art. 31 alin.(8) din Legea nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-          nota a) din Anexa nr. 4a la H.G. nr. 26/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

Scoala Gimnaziala Gottlob anunta organizarea se desfasurarea examenului de promovare intro functie pentru care este prevazut un nivel de studii superioare si examenul de promovare in treapta a personalului contractual:

-          Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superioare:

·        0.50 post de secretar cu studii superioare de scurta durata grad prof. I in secretar sef cu studii superioare de lunga durata grad profesional III.

In vederea participarii la examen candidatii vor depune in perioada 21.06.2019 -  27.06.2019 la sediul Scoala Gimnaziala Gottlob   urmatoarele acte dupa caz:

-          Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului unitatii

-          Copia si originalul diplomei de specialitate

-          Evaluari ale performantelor individuale din ultimii 3 ani

-          Copia si originalul actului de identitate

Probele stabilite pentru examen :

a)      Proba scrisa

Conditii de participare :

-          Sa faca dovada absolvirii studiilor superioare

-          Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul sau treapta profesionala din care promoveaza

-          Trebuie sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarile performantelor profesionale individuale cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani

Examenul se va desfasura in data de 05.07.2019 la Scoala Gimnaziala Gottlob  incepand cu orele 10.

 

DIRECTOR,

Prof. Lezeu Luminita

 
Contact

Strada Principala nr.263, Gottlob, Timis
0256-383.124

scoala_gottlob@yahoo.com