Structura anului scolar 2019-2020

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2019-2020

v Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020

 

v SEMESTRUL I

9 septembrie 2019-20 decembrie 2019

Vacanţă de iarnă: 21 decembrie 2019- 12 ianuarie 2020

v SEMESTRUL II

13 ianuarie 2020- 12 iunie 2020

Vacanţă de primăvară: 4 aprilie 2020- 21 aprilie 2020

Vacanţă de vară: 13 iunie 2020- data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

 

* Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

* Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

* Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

*  Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).

 
Contact

Strada Principala nr.263, Gottlob, Timis
0256-383.124

scoala_gottlob@yahoo.com