- Şcoala Gimnazială Gottlob -

județul Timiș

Anunţ

Nr. înregistrare: 1265 din 16.11.2022

 

 

 

A N U N T

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI  DE PROMOVARE IN TREAPTA A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere:

-          prevederile HG 1336/28.10.2022

-          art. 31 alin.(8) din Legea nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-          art.30 din Legea nr. 53/2003, privind codul muncii cu modoficarile si completarile ulterioare

Scoala Gimnaziala Gottlob anunta organizarea examenului de promovare in treapta a personalului contractual:

-          Promovare in grad profesional:

·        0.50  post secretar cu studii superioare grad profesional III  la secretar  cu studii superioare grad profesional II

·        0.25  post administrator financiar cu studii superioare grad profesional  debutant  a administrator financiar cu studii superioare grad profesional III

In vederea participarii la examen candidatii vor depune in perioada 17.11.2022 -  12.12.2022 la sediul Scoala Gimnaziala Gottlob urmatoarele acte dupa caz:

-          Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului unitatii

-          Copia si originalul diplomei de specialitate

-          Evaluari ale performantelor individuale din ultimii 3 ani

-          Copia si originalul actului de identitate

Probele stabilite pentru examen :

a)      Proba scrisa

Examenul se va desfasura in data de 14.12.2022 la Scoala Gimnaziala Gottlob. incepand cu orele 10.

 

DIRECTOR,

Prof. Nastor Mihaela