- Şcoala Gimnazială Gottlob -

județul Timiș

BAZA MATERIALA

Procesul instructiv - educativ se desfăşoară în patru corpuri de clădire, una cuprinde clase de nivel primar, una nivelul gimnazial, iar celelalte doua nivelul prescolar existând 16 săli de clasă din care:

-        5 sali de clasa invatamant primar;

-        4 sali de clasa invatamant gimnazial;

-        1 cabinet informatică;

-        3 sali de clasa gradinita;

-        1 cabinet C.E.A.C. impreuna cu cabinetul de asistenta psihopedagogica

-        1 sala de sport;

-        1 teren de sport;

-        1 bibliotecă cu 3000 volume;

        Spaţiile de învăţământ  sunt dotate cu material didactic si echipamente tehnice specifice.

        Laboratotul de informatică, în număr de 1, este  dotat cu  10 calculatoare cu licenţă Microsoft conectate la Internet si 3 servere cu licenţă, iar 3 calculatoare se utilizează la secretariat, direcţiune,cancelarie.

În anul 2007 s-a finalizat extinderea  scolii mari cu un corp de cladire destinat invatamantului primar, instalarea centralei termice,  modernizarea spaţiilor de învăţământ, iar in anul 2009 a fost finalizata constructia unei sali de sport.

Lucrari efectuate in ultimii 10 ani scolari:

Æ  au fost renovate faţadele clădirilor şcolii si gradinitelor;

Æ   a fost schimbat intreg acoperisul cu Lindab;

Æ  a fost finalizat  un grup sanitar în cladirea din curtea scolii;

Æ   s-a renovat grupul sanitar destinat cadrelor didactice;

Æ  şcoala a fost conectată la internet prin intermediul serviciilor Romtelecom si prin intermediului Proiectului „ Internet in scoala ta”;

Æ   s-a amenajat un  laborator de informatică;

Æ  s-a realizat racordul la reţeaua de apă curentă a localităţii;

Æ  dotarea cu mobilier şcolar si table scolare;

Æ  a fost finalizat terenul de sport, multifunctional, din curtea scolii;

Æ  dotarea cu mobilier şcolar;