- Şcoala Gimnazială Gottlob -

județul Timiș

         Asociația profesorilor Școlii Gimnaziale Gottlob Proiect PNRAS “ Scoala-un pas spre un viitor mai bun!”

VIZIUNE

Viitorul societăţii este determinat de calitatea educaţiei oferită de şcoală.Punem accentul pe progresul școlar și parcursul fiecărui abslvent spre o etapă superioară de școlarizare.

MISIUNE

      Şcoala noastra îşi propune să ajute fiecare elev să-şi valorifice şansa de a se dezvolta la nivelul superior al capacităţilor sale, oferind un învăţământ „pentru fiecare”. Implicând şcoala în viaţa comunităţii şi comunitatea în viaţa şcolii, părinţii şi profesorii vor fi cei care vor învăţa copiii, în mod inteligent, cum trebuie să se mobilizeze pentru a se realiza şi vor fi alături de ei pas cu pas, îndemnându-i să parcurgă următoarele etepe de formare profesională. Demersul educațional al școlii noastre va promova egalitatea șanselor, responsabilizarea părinților pentru educația timpurie, pregătirea școlară și evoluția elevilor, dar și dezvoltarea interacțiunii cu comunitatea locală.